Rozlúčka s cirkevným rokom

Milé deti, pozývame Vás na rozlúčku s cirkevným rokom
„SILVESTER“ 
detského speváckeho zboru Kráľovnej pokoja

v nedeľu 25.novembra 2012.

Stretneme sa o 15.30 v kostole, kde bude krátka pobožnosť a potom budeme pokračovať zábavou v Pastoračnom centre.
Priveďte aj svojich súrodencov alebo kamarátov, ktorí by sa k nám do zboru chceli pridať. Tešíme sa na Vás!

Pre rodičov :-): chceme Vás poprosiť o pomoc s občerstvením – nejaké nápoje, koláčiky, slané a pod. Predpokladaný koniec je o 18.30. Ďakujeme!