Nácviky na Vianoce a roráty - ZMENY a DOPLNENÉ INFORMÁCIE!

Vianoce sú stále bližšie. Pre nás speváčky a spevákov to znamená, že treba cvičiť! Preto sa mení aj režim nácvikov: spájame sily a hlasy s Credom.

AKTUÁLNE termíny:
_piatok 16.12. náš klasický nácvik NEBUDE, pretože hneď v sobotu cvičíme spolu s Credom
_sobota 17.12. o 18:00 v pastorku máme nácvik spolu s Credom - spokojne pozvite a dotiahnite aj svojich rodičov: už počuli, ako to znie a môžu sa pridať ;)
_piatok 23.12. o 17:00 v pastorku budeme mať posledný predvianočný nácvik s tým, že na svätú omšu o 18:30 donesú skauti Betlehemské svetlo - prídite všetci aj s rodičmi, starými rodičmi, ujami, tetami, bratmi, sestrami, bratrancami, sesternicami z prvého, druhého, aj tretieho kolena :)

SPIEVANIE počas sviatkov:
Presné časy vystúpení budeme priebežne posielať. Prosím, sledujte situáciu :)
Určite si však rezervujte čas na Božie narodenie v nedeľu 25.12. na svätej omši o 10:30. V ten istý deň vás pozývame aj na koledovanie o 15:00 - stretáme sa vo farskom kostole.

Detský "Silvester"!

Pozývame všetky deti (a rodičov ochotných pomôcť :)) na každoročný "Silvester" pri ukončení cirkevného roka - zábavu, hry, tancovanie.
Bude v Pastoračnom centre v sobotu 26.11.2016 od 14:30 do cca 17:00.

Prosíme vás o niečo sladké alebo slané do spoločného občerstvenia. Animátorky si pripravujú super program, neváhajte! Tešíme sa na vás!