Ročný program

Nácviky zboru a spievanie na sv. omšiach prebieha podľa rozpisu.

Poslanie detského zboru má tri základné rozmery:
1. Vytvárať deťom prostredie, v ktorom sa cez spoločenstvo môžu osobne stretnúť s Bohom
2. Učiť a privykať ich, aby svojím dielom prispievali k životu farnosti
3. Viesť ich, aby dávali zo seba to najlepšie, čo vedia - aj cez spev (v rámci ich možností a talentov)

Okrem nácvikov a spievaných sv. omší sa plánujeme s deťmi pripravovať na väčšie sviatky, aby im lepšie porozumeli a plnohodnotnejšie prežili ich atmosféru.


Okolo Nedele Krista Kráľa
Detský "Silvester" - koniec cirkevného roka

Advent
Príprava na Vianoce

25.12.2016
Koledovanie s Dobrou novinou

Február 2017
Fašiangová "Šiškovica" a príprava na pôst

Pôst
Krížová cesta detí