Ďakujeme!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do spievania a aktivít počas Farských misií! Najbližšia skúška bude tradične v piatok 22.11.2013 o 17:00 v Pastorku.

Vďaka patrí hlavne vám, decká, že ste tak obdivuhodne vydržali aj počas dlhých častí programu, ktorý bol určený viac pre dospelákov.

Tešíme sa z vášho nasadenia - v spievaní, kreslení, pečení, pozývaní kamarátok a kamarátov na detské omše. Vytrvajte tak aj naďalej!

Počas detských omší sme rozdávali pozvánkové letáčiky pre tých, ktorí do nášho zboru zatiaľ nechodia. Všetci sú vítaní! Pripomeňte im to!