Kristus vstal!

Milé zboristky a zboristi,

želáme vám i rodičom veľa požehnania a radosti, ktorú prináša Ježiš svojím zmŕtvychvstaním na Veľkú noc!

A ako On, tak aj my - vstávame. Síce zatiaľ len k novým skúškam a spievaniu, ale zato aj s novým nasadením! Najbližšie sa stretneme v piatok 10.4.2015 klasicky o 17:00. Všetky ďalšie termíny sú v aktualizovanom prehľade Termínov skúšok.