Detský "Silvester"!

Pozývame všetky deti (a rodičov ochotných pomôcť :)) na každoročný "Silvester" pri ukončení cirkevného roka - zábavu, hry, tancovanie.
Bude v Pastoračnom centre v sobotu 26.11.2016 od 14:30 do cca 17:00.

Prosíme vás o niečo sladké alebo slané do spoločného občerstvenia. Animátorky si pripravujú super program, neváhajte! Tešíme sa na vás!